-        חימום הקול והגוף

-        משחקי תיאטרון

-        הפעלת הדמיון

-        עבודה עם בגד

-        פיתוח שפת הגוף

-        משחקי תיאטרון

-        שיעורי דיקציה חיתוך הדיבור

-        התמודדות עם טכסטים

-        עבודה עם חפצים

 

במהלך השנה יוצעו לתלמידי הסטודיו הצגות לצפייה במחירים מוזלים.