בן זיידמן- מנהל מוזיקלי

הבימה

הקאמרי

תיאטרון גשר

בית לסין

בית צבי

ארטא כפר סבא
לימודי תיאטרון